konsep ilmu persepektif abu hamid muhammad al-ghazali dalam kitab minhajul ‘abidin

Zainuri, Mahmud (2021) konsep ilmu persepektif abu hamid muhammad al-ghazali dalam kitab minhajul ‘abidin. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img]
Preview
Text
210315359_MAHMUD ZAINURI_PAI.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Zainuri, Mahmud. 2021. Konsep Ilmu Persepektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam Kitab Minhajul ‘Abidin. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Trabiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.
Kata Kunci: Ilmu, Klasifikasi, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali.
Dalam menjalankan kehidupan di dunia manusia tak pernah terhidar dari persoalan-persoalan yang dihadapi, persoalan-persoalan tersebut tak lain ialah persoalan dunia maupun persoalan akhirat sehingga manusia hendaklah mempunyai ilmu untuk menyelasaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Selain berfungsi sebagai penyelasaian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat ilmu juga berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT., sehingga seorang hamba hendaklah memahami dengan benar persoalan ilmu tersebut agar manusia tersebut mengetahui sampaimana ia mendekatkan diri atau taqarrub dengan Allah SWT.
Dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT. seorang hamba akan mengetahui dengan pasti tujuan diciptakannya seorang manusia di muka bumi, yakni menjadi khalifah dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Dengan demikian seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya dalam memahami ilmu dengan sebenarnya. Karena hal itu penelitian ini dilakukan.
Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui konsep ilmu persepektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. (2) Untuk mengetahui klasifikasi ilmu persepektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian library research. Dalam penelitian library research analisis data menggunakan analisis isi. Teknik analisis ini digunakan untuk membuat referensi yang valid sehingga dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. Inferensi dalam analisis ini bersifat kontekstual.
Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan (1) ilmu adalah cahaya bahwa ilmu yang tidak ada keraguan didalamnya dan hanya diperoleh malalui illuminasi Ilahiyah. Maka yang demikian itulah yang disebut dengan ilmu atau pengetahuan sebenarnya. (2) klasifikasi ilmu menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali terbagi menjadi tiga bagian (a) ilmu tauhid, sedangkan pembagian ilmu tauhid ada dua. Pertama, ilmu tauhid fardhu ‘ain dalam ini terdapat tiga bagian yaitu ilmu tauhid ilahiyyah, nubuwwah, dan sami’at. (b) ilmu sirri, dalam pembagiannya terbgi menjadi empat macam yaitu tawakal, syukur, tobat, dan sabar. (c) ilmu syariah, dalam ilmu ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ilmu syariah fardu’ain, ilmu tersebut terbagi menjadi tiga yaitu syahadat, keyakinan, dan hukum islam. Kemudian ilmu syariah fardhu kifayah, dalam ilmu ini terbagi menjadi empat bagian yaitu ilmu ushul, ilmu furu’, ilmu alat, dan ilmu pelengkap.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Mambaul Ngadhimah
Subjects: 13 EDUCATION > 1399 Other Education > 139999 Education not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Jurusan Pendidikan Agama Islam
Depositing User: Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 10 Jun 2021 07:41
Last Modified: 10 Jun 2021 07:41
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15669

Actions (login required)

View Item View Item