konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab bidayat al-hidayah karya al imam hujjatul islam abu hamid al-ghazali dan relevansinya dengan materi akhlak kelas x madrasah aliyah

Yusuf, Asy'ari Muhammad (2019) konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab bidayat al-hidayah karya al imam hujjatul islam abu hamid al-ghazali dan relevansinya dengan materi akhlak kelas x madrasah aliyah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img]
Preview
Text
Asy'ari PAI.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Yusuf, Asy’ari Muhammad. 2019. Konsep Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Drs. Kasnun, MA.

Kata Kunci :Pendidikan Akhlak, Kitab Bidāyat Al-Hidāyah, Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah
Kemajuan IPTEK menjadikan situasi dunia sangat transparan, sekat antar budaya pun sudah mulai hilang sehingga berakibat pada mudahnya budaya bangsa satu mempengaruhi yang lain. Hal itu tentunya akan memberikan dampak yang negatif terhadap suatu bangsa, untuk membentengi itu semua maka diperlukannya sebuah pendidikan akhlak, yaitu dengan cara memunculkan kembali karya-karya pendidikan akhlak dari para pemikir islam terdahulu. Salah satunya adalah kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dalam kitab ini secara garis besar terdapat tiga aspek pembahasan, yaitu: Pertama, melaksanakan ketaatan. Kedua, meninggalkan maksiat. Ketiga, pergaulan sosial.
Dari latar belakang diatas, maka sangat penting untuk dilakukannya sebuah penelitian isi dari kitab Bidāyat Al-Hidāyah secara mendalam. Karena didalamnya berisi tentang pendidikan akhlak tasawuf yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan aktifitas ruhaniah sehari-hari. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konsep Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah.
Untuk menjawab pertanyaan di atas maka peneliti menggunakan jenis penelitian library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis.
Penelitian ini menunjukkan banwa (1) Konsep Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Kitab Bidāyat Al-Hidāyah, diantaranya: Memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu, Mengingat Allah, Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, Menjauhi larangan-larangan Allah, Adab seorang guru, Adab terhadap guru, Adab terhadap orang tua, Adab terhadap orang awam, Adab pergaulan terhadap sahabat dekat, Adab bergaul terhadap kenalan. (2) Materi akhlak kelas X Madrasah Aliyah, yaitu: hikmah, syaja’ah, iffah, ‘adalah, syukur, qona’ah, rida/sabar, husnuzan, raja’ dan taubat, Hubbu ad-Dunya, Hasad, Takabbur-‘Ujub, Riya’, Licik, Tamak & Serakah, Zalim, Diskriminasi, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, dan adab membesuk orang yang sakit. (3) Konsep pendidikan akhlak dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah relevan dengan materi akhlak kelas X Madrasah Aliyah. Materi yang relevan adalah materi Hasud, ‘Ujub, Riya’, Adab terhadap orang tua dan Adab terhadap guru.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Kasnun
Subjects: 13 EDUCATION > 1399 Other Education > 139999 Education not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Jurusan Pendidikan Agama Islam
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 20 Aug 2019 02:24
Last Modified: 20 Aug 2019 02:24
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/7223

Actions (login required)

View Item View Item